Hàbits

Al llarg del seu desenvolupament els infants han d’adquirir una sèrie d’hàbits per aconseguir la seva autonomia. En aquest procés és molt important la motivació, el temps i la persistència per aconseguir que aquests hàbits es mantinguin i es converteixin en una rutina també necessita temps i persistència.

Escoleta S’estel - C/ de la Missió núm. 29-bxs. - Tel. 971 722 872 - 07003 Palma - escoletaestel@gmail.com - Condicions d'ús