Matrícula curs 2021-2022

Matrícula oberta

Abans ens podeu telefonar al 971 722 872 per demanar informació i/o concertar una visita

Procés d’escolarització per al 1er cicle d’Educació Infantil

CALENDARI MATRÍCULA

Presentació de sol·licituds

Inici

15 de març

Fi

31 de març

Llistes provisionals

14 de maig

Reclamacions

Inici

17 de maig

Fi

19 de maig

Llistes definitives

31 de maig

Matriculació

Inici

1 de juny

Fi

16 de juny

Tràmit telemàtic

En el cas excepcional que no hàgiu pogut emplenar la sol·licitud telemàticament disposeu de la documentació per imprimir a: https://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/proces_dadmissio_2021-2022/

Criteris de baremació

Els centres poden distribuir un total d’1 punt a dues circumstàncies o més. Els criteris triats pel centre són:

Alumne amb discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives: 0’5 punts

El pare i la mare o ambdós tutors fan feina: 0’5 punts

Z

Per resoldre qualsevol dubte o demanar cita prèvia

CONTACTAU AMB NOSALTRES

ESCOLETA S’ESTEL

C7 La Missió, 29 b

Palma 07003

Telèfon 971 72 28 72  / 699 564 456

escoletaestel@gmail.com