Matrícula curs 2020-2021

Matrícula oberta

Abans ens podeu telefonar al 971 722 872 per demanar informació i/o concertar una visita

Informació i matrícula

Procés d’escolarització per al 1er cicle d’Educació Infantil

CALENDARI MATRÍCULA

Presentació de sol·licituds

Inici

14 de maig

Fi

5 de juny

Llistes provisionals

18 de juny

Reclamacions

Inici

19 de juny

Fi

23 de juny

Llistes definitives

3 de juliol

Matriculació

Inici

6 de juliol

Fi

17 de juliol

Tràmit telemàtic

En el cas excepcional que no hàgiu pogut emplenar la sol·licitud telemàticament disposeu de la documentació per imprimir a: http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/procas_descolaritzacia_2020-21/

Criteris de baremació

Els centres poden distribuir un total d’1 punt a dues circumstàncies o més. Els criteris triats pel centre són:

– Fills de famílies monoparentals: 0’5 punts

– Germans de parts múltiples: 0’5 punts

Podeu consultar la resta de criteris i barem de puntuació en el següent enllaç: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11126/632831/resolucio-de-la-directora-general-de-primera-infan dins l’annex 3 de la Resolució de la directora general de Primera Infància. Innovació i Comunitat Educativa de 3 de març de 2020.

Z

Per resoldre qualsevol dubte o demanar cita prèvia

CONTACTAU AMB NOSALTRES

ESCOLETA S’ESTEL

C7 La Missió, 29 b

Palma 07003

Telèfon 971 72 28 72  / 699 564 456

escoletaestel@gmail.com