Matrícula curs 2019-2020

Matrícula oberta

Abans ens podeu telefonar al 971 722 872 per demanar informació i/o concertar una visita

Informació i matrícula

Requisits / Documentació

Z

Fotocòpia DNI del pare i/o mare i de l'infant

Z

Número de compte bancari

Z

Fotocòpia assegurança mèdica de l'infant

Z

Autorització imatges signada

Z

Pagament de la matrícula i del dipòsit

Z

4 fotografies de l’infant