Matrícula curs 2022-2023

Matrícula oberta

Abans ens podeu telefonar al 971 722 872 per demanar informació i/o concertar una visita

Procés d’escolarització per al 1er cicle d’Educació Infantil

CALENDARI MATRÍCULA

Presentació de sol·licituds

Inici

14 de març

Fi

1 d’abril

Llistes provisionals

13 de maig

Reclamacions

Inici

16 de maig

Fi

18 de maig

Llistes definitives

31 de maig

Matriculació

Inici

1 de juny

Fi

16 de juny

Tràmit telemàtic

En el cas excepcional que no hàgiu pogut emplenar la sol·licitud telemàticament disposeu de la documentació per imprimir a: http://www.caib.es/sites/primerainfancia/ca/informacia_del_procas_dadmissia/

Criteris de baremació

Els criteris triats pel centre són:

El pare i la mare o ambdós tutors fan feina: 0’5 punts

Z

Per resoldre qualsevol dubte o demanar cita prèvia

CONTACTAU AMB NOSALTRES

ESCOLETA S’ESTEL

C7 La Missió, 29 b

Palma 07003

Telèfon 971 72 28 72  / 699 564 456

escoletaestel@gmail.com